HOTĂRÂRE nr.454 din 18 aprilie 2003
privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a recipientelor simple sub presiune
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.454 din 18 aprilie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 290/25 apr. 2003
Republicare: M.Of. nr. 538/8 aug. 2007
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
art. 5
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.571/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a recipientelor simple sub presiune
la 25 mai 2003
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.242/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a recipientelor simple sub presiune (abrogat prin H.G. nr.824/2015)
modifică art.4 alin.(2), anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.3; abrogă lit.c) a art.2; în cuprinsul hotarârii urmatoarele sintagme se înlocuiesc dupa cum urmeaza: Ministerul Industriei si Resurselor se înlocuiește cu Ministerul Economiei si Comertului; certificat de examinare CE de tip se înlocuiește cu certificat de examinare EC de tip; examinare CE de tip se înlocuiește cu examinare EC de tip; verificare CE se înlocuiește cu verificare EC; declararea conformitatii CE se înlocuiește cu declararea conformitatii EC.
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 538/8 aug. 2007
Modificat: H.G. nr.573/2010 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a recipientelor simple sub presiune și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2009 privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli
- introduce lit. c) la art. 2, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare, după art. 26
Abrogat: H.G. nr.824/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune


Vineri, 03 februarie 2023, 12:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.