ORDIN nr.294 din 13 mai 2003
al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.294 din 13 mai 2003
Emitent: Ministerul Industriei și Resurselor
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 350/22 mai. 2003
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003


Marți, 06 decembrie 2022, 10:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.