LEGE nr.217 din 22 mai 2003
pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.217 din 22 mai 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 154/2002
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
În vigoare: intra în vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Observatii:Titlu nou: Lege pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Publicare: M.Of. nr. 367/29 mai. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 365/30 mai. 2012
  M.Of. nr. 205/24 mar. 2014
  M.Of. nr. 948/15 oct. 2020
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială (abrogata prin L. nr.47/2006)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.314/2003 privind promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Modificată: O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 8 alin. (1)
  O.G. nr.95/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
modifică art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) si alin. (4) , art. 9, art. 10 alin. (2) si (3), art. 11, art. 12 alin. (3), art. 15, art. 16 alin. (2), titlul cap VI, cap. VI cu art. 23 - 254; introduce alin. (11) la art. 1, alin. (5), (6), (7) si (8) la art. 8, art. 111, alin. (4) la art. 12; abrogă art. 31 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 8-11, art. 111, art. 29 alin. (1) lit. b)
  L. nr.25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 4,art. 5, art. 6, art. 7, art. 23, art. 24, art. 25, art. 251, art. 252, art. 253, art. 254, titlul Capitolului VII, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29; introduce art. 11, art. 21 - 23, Capitolul I1 după art. 4, art. 51 - 53, art. 71, art. 231, art. 271 - 2711, Capitolul VII1 înaintea art. 28, art. 281 - 283; abrogă art. 3, Capitolul III cu art. 12-15, Capitolul IV cu art. 16-18, Capitolul V cu art. 19-22, Capitolul VI titlul secțiunii 1 și titlul secțiunii a 2-a, art. 30
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 365/30 mai. 2012
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 32
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 205/24 mar. 2014
Modificată: O.G. nr.6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
- modifică art. 37 alin. (1); introduce alin. (31 ) la art. 8
  L. nr.272/2015 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
- modifică art. 31 alin. (1)
  L. nr.351/2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
- modifică art. 27 alin. (1)
  L. nr.35/2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
- introduce alin.(4) la art. 23
Vezi si: D.C.C. nr.264/2017 DECIZIA nr. 264 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "în cazul în care con viețuiesc" din cuprinsul dispozițiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
- sintagma "în cazul în care conviețuiesc" din cuprinsul dispozițiilor art. 5 lit. c)
Modificată: L. nr.174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
- modifică titlul, art. 2 lit. f), art. 3, art. 4 partea introductivă și lit. b), c), f) și g), art. 5 lit. a)-c), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (31), art. 9, art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1) lit. c), g) și h), titlul cap. III, art. 15, art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (1), art. 23 alin. (1) lit. d), art. 23 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1) - (3), art. 31 alin. (1) și (4), art. 32, art. 34 alin. (2) lit. c), art. 36 lit. d), titlul cap. VI, anexa; introduce lit. g)-i) la art. 2, alin. (2) la art. 4, alin. (2) la art. 5, lit. g) la art. 7 alin. (2), alin. (3)-(7) la art. 7, alin. (21) și alin. (32) la art. 8, lit. h1) la art. 13 alin. (1), art. 141, art. 161, art. 181, alin. (3) și (4) la art. 19, art. 211, art. 212, alin. (3) și (4) la art. 22, cap. III1 cu art. 221 - 2210, lit. c1) și lit. e1) la art. 23 alin. (1), alin. (11) la art. 23, lit. c) la art. 23 alin. (4), alin. (5) la art. 23, alin. (3) la art. 29, alin. (5)-(9) la art. 31, cap. IV1 cu art. 351 și 352, alin. (31) și (32) la art. 40, art. 401; completează anexa; abrogă art. 14 lit. e) și f); sintagma "violență în familie" se înlocuiește cu sintagma "violență domestică", sintagma "unități pentru prevenirea și combaterea violenței în familie" se înlocuiește cu sintagma "servicii sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice"
dispune republicarea
  L. nr.212/2019 privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice
- modifică art. 30 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.50/2020 DECIZIA nr. 50 din 22 iunie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- dispozițiile art. 34 alin. (2)
Modificată: L. nr.106/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
- modifică art. 3 si art. 9 alin. (1); introduce lit. h) la art. 4 alin. (1), alin. (33) la art. 8 si alin. (3) la art. 9
  L. nr.162/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 31 alin. (1)
  L. nr.183/2020 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
- modifică art. 16 alin. (7), art. 27 alin. (2), art. 32, anexa
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 948/15 oct. 2020
Modificată: L. nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
- sintagma „sistem electronic de supraveghere” se înlocuieste cu sintagma „dispozitiv electronic de supraveghere”
  L. nr.240/2023 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice
- modifică art. 39 si art. 45 alin. (3)


Vineri, 21 iunie 2024, 17:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.