HOTĂRÂRE nr.541 din 17 mai 2003
privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalații mari de ardere
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.541 din 17 mai 2003
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 365/29 mai. 2003
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
art. 81
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
art.42 alin. 2 lit. b)
  O.U.G. nr.243/2000 privind protecția atmosferei (abrogata prin L. nr.104/2011)
art. 7 lit. c)
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
art. 3 alin. 1 lit. c)
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.243/2000 privind protecția atmosferei (abrogata prin L. nr.104/2011)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.655/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.243/2000 privind protecția atmosferei (abrogata prin L. nr.104/2011)
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (abrogat prin H.G. nr.1.213/2006)
  L. nr.645/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.322/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalații mari de ardere (abrogat prin H.G. nr.440/2010)
- modifica art. 4, art.5 alin. (2) si (3), art.6 alin. (1) si (4), art.7 alin. (1), (2) si (3), art.8, art.12 alin. (1) si (4), art.15 alin. (2), art.16, art.21, art.23, art.24 alin. (4), anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.8; introduce art.251, anexele nr. 71 si 72; înlocuieste sintagmele: a) "instalatie mare de ardere de tip I" cu "instalatie mare de ardere existenta -tip I"; b) "instalatie mare de ardere de tip II"cu "instalatie mare de ardere noua - tip II"; c) "instalatie mare de ardere de tip III" cu "instalatie mare de ardere noua - tip III".
dispune republicarea
  H.G. nr.1.502/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalații mari de ardere (abrogat prin H.G. nr.440/2010)
- modifică art.5 alin.(2), art.6 alin.(1) lit.b)
Abrogat: H.G. nr.440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile mari de ardere


Vineri, 01 martie 2024, 03:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.