ORDIN nr.91 din 27 martie 2003
al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. București și al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.91 din 27 martie 2003
Emitent: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 387/5 iun. 2003
Temei legal:
  H.G. nr.1.305/1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii și Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti (abrogat prin H.G. nr.1.773/2004)
  H.G. nr.406/1998 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. - București
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică


Joi, 01 decembrie 2022, 02:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.