HOTĂRÂRE nr.561 din 21 mai 2003
privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.561 din 21 mai 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 381/3 iun. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
art.60, 67, 70 alin.5
Functie activa:
Modifică: L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
actualizeaza taxele judiciare de timbru modificând art.2 alin. 1 si 2, art.3 - 7, art. 8 alin. 1, art.81 alin. 2, art.82, art. 9 alin. 1 si alin. 4-7, art. 11 alin. 2, art.12, art.13.
  O.G. nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin L. nr.343/2006)
actualizeaza taxele de timbru pentru activitatea notariala prevazuta în anexa
  L. nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (abrogata prin L. nr.1/2017)
actualizeaza taxele extrajudiciare de timbru prevazute în anexa
  O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
actualizeaza limitele amenzilor prevazute la art. 43 alin. 1 si art. 70 alin.2
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
modifică si completează anexa
dispune republicarea
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  O.G. nr.19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice și constructii de locuinte
  L. nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
  O.G. nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice (abrogata prin O.G. nr.22/2008)
  O.U.G. nr.3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Naționale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietății de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finanțării parțiale a importurilor de păcură, gaze naturale și cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
  H.G. nr.403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale (abrogat prin H.G. nr.1.553/2003)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O. nr.601/2002 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
  O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  H.G. nr.149/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002
Functie pasiva:
Abrogat: O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
odata cu:
L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru


Marți, 21 martie 2023, 07:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.