ORDIN nr.359 din 19 mai 2003
al ministrului turismului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.359 din 19 mai 2003
Emitent: Ministerul Turismului
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 411/12 iun. 2003
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică


Marți, 06 decembrie 2022, 08:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.