ORDIN nr.727 din 21 mai 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.727 din 21 mai 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Publicare: M.Of. nr. 422/16 iun. 2003
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
art. 60 si 70
  O.G. nr.19/1997 privind transporturile
art.12 lit.c si d
  O.G. nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciile în porturi
art.4 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.107/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978)
  L. nr.6/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin protocolul incheiat la Londra la data de 17 februarie 1978
  O.G. nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.320/2006 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 727/2003 privind aprobarea cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor

dispune republicarea


Luni, 26 februarie 2024, 16:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.