LEGE nr.279 din 24 iunie 2003
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.279 din 24 iunie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 375/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Publicare: M.Of. nr. 454/26 iun. 2003 text
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent (abrogata prin L. nr.212/2022)
  O.G. nr.65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania (abrogata prin L. nr.248/2005)
  O.G. nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (abrogata prin O.U.G. nr.72/2010)
  O.G. nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (abrogata prin O.G. nr.14/2007)
  O.G. nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciile în porturi
  L. nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
  O.G. nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice (abrogata prin O.G. nr.2/2018)
  O.U.G. nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  O.U.G. nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
  O.G. nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001 - 2002
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  O.G. nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație (abrogata prin L. nr.329/2009)
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  O.G. nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.U.G. nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogata prin O.U.G. nr.18/2009)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.408/2003 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe


Joi, 09 februarie 2023, 05:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.