HOTĂRÂRE nr.741 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.741 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 481/4 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art.40 alin.(1)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art. XVI al Titlului III din Cartea a II-a
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
art.12
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
totodata, abrogă:
H.G. nr.604/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
Trimitere la: L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  H.G. nr.1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale (abrogat prin H.G. nr.497/2004)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Functie pasiva:
Modificat: L. nr.321/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare
modifică denumirea "Agentia Nationala pentru Energie Atomica" în "Agentia Nucleara" de la art. 9 si din anexa nr. 1
  L. nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
completează atributiile ministerului
  H.G. nr.1.220/2003 privind desființarea Facultății militare de educație fizică din cadrul Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport - București
preluare o parte a patrimoniului Facultatii militare de educatie fizica care se desfiinteaza
  H.G. nr.1.425/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Agenției Nucleare (abrogat prin H.G. nr.267/2007)
abrogă art. 9.
  H.G. nr.209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.277/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (scos din evidenta prin H.G. nr.410/2004)
modifică art.14 alin.1, anexele nr.1, 3, 5 si 6; înlocuiește anexa nr.9
Abrogat: H.G. nr.410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 18:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.