HOTĂRÂRE nr.747 din 3 iulie 2003
pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.747 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 488/7 iul. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
art.4 alin.(1)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art.22 alin.(3)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art.XVI alin. (1) lit. b) din Titlul III al Cartii a II-a
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
art.2 alin.(5)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.900/2001 pentru organizarea și stabilirea atribuțiilor Secretariatului General al Guvernului
Trimitere la: L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
  H.G. nr.56/2003 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-d), f) și g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 (abrogat)
Functie pasiva:
Modificat: L. nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
modifică anexa
Abrogat: H.G. nr.405/2004 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului


Luni, 11 decembrie 2023, 18:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.