HOTĂRÂRE nr.749 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.749 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 488/7 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art.23 alin.(4)
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
art.2 alin.(5)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.589/2001 privind înființarea Consiliului Minorităților Naționale
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.095/2003 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice (abrogat prin H.G. nr.111/2005)
introduce art. 51
  H.G. nr.407/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice
modifică art.4 alin. (1); introduce lit.o) la art.2 alin. (1), alin. (11) si (12) la art.5; înlocuiește anexa
  H.G. nr.1.703/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi (abrogat prin H.G. nr.501/2018)
modifică art.4 alin. (1), anexa "Structura organizatorica a Departamentului pentru Relatii Interetnice"; abrogă art.2 alin. (1) lit.o), art.5 alin. (11) si (12)
Abrogat: H.G. nr.111/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice


Luni, 15 aprilie 2024, 10:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.