HOTĂRÂRE nr.739 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.739 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 495/9 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 40 alin. (1)
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
art. 5 alin. (5)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art. XVI din titlul III al cartii a II-a
  H.P. nr.16/2003 privind modificarea structurii și componenței Guvernului
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.888/1994 privind infiintarea, organizarea și functionarea Centrului de Formare și Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati in subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentatiei
  H.G. nr.700/1995 privind reinfiintarea Centrului de Calcul al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei
  H.G. nr.17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
totodata, abrogă:
H.G. nr.352/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
H.G. nr.605/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
  H.G. nr.362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
totodata, abrogă:
H.G. nr.629/2002 privind aprobarea unor măsuri organizatorice în implementarea Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor și finanțarea activităților prevăzute pentru etapa a III-a - 2002, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
H.G. nr.1.163/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
H.G. nr.603/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Trimitere la: L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale (abrogat prin H.G. nr.497/2004)
Functie pasiva:
Modificat: L. nr.469/2003 privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale de seră (abrogata prin L. nr.112/2007)
modifică în mod corespunzator structura organizatorica a ministerului
  H.G. nr.1.564/2003 privind înființarea laboratoarelor publice pentru controlul calității și igienei vinului
modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.625/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (abrogat prin H.G. nr.459/2005)
completează anexa nr. 4
  H.G. nr.1.626/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor regionale de protecție a mediului (abrogat prin H.G. nr.459/2005)
modifică anexa nr.4
  O.G. nr.41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare
modifică în mod corespunzator
  L. nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală
completează anexa nr.4
  H.G. nr.209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
suplimenteaza numarul de posturi.
Abrogat: H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale


Marți, 25 iunie 2024, 01:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.