LEGE nr.40 din 18 decembrie 1990
privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
Descriptori | Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.40 din 18 decembrie 1990
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 146/18 dec. 1990 text
Rectificare: M.Of. nr. 148/20 dec. 1990
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 148/20 dec. 1990
Modificată: O.U.G. nr.175/1999 privind înființarea Agenției pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (SECI)
modifică art. 7
  O.U.G. nr.96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei
modifică dispozițiile art. 16 în sensul înlocuirii denumirii "Direcției generale pentru pașapoarte" cu denumirea "Direcția generală de evidență informatizată a persoanei"
  O.U.G. nr.179/2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și modificarea și completarea Legii protecției civile nr.106/1996, a Ordonanței Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre
modifică corespunzător
  O.U.G. nr.218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne (abrogata prin O.U.G. nr.63/2003)
completează cu lit. a1 pct. V al art. 17
  O.U.G. nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
modifică în mod corespunzător
  O.U.G. nr.29/2001 pentru completarea Legii nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
introduce lit. b1 la pct. I al art. 17, art. 211
  O.G. nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor
modifică în mod corespunzător
  O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
modifică în mod corespunzător
  O.G. nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
modifică în mod corespunzător
  L. nr.630/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/2000 pentru completarea pct.V al art.17 din Legea nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne (abrogata prin O.U.G. nr.63/2003)
modifică art. 17 pct. V lit. a1
  L. nr.760/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (abrogata)
aprobă cu modificări O.G. nr. 32/1998 - modifică corespunzător structura aparatului ministerului pentru cabinetul demnitarului
  L. nr.40/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2001 pentru completarea Legii nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
modifică art. 17 lit. b1, art. 211 alin. (1), (3) și (4)
  O.U.G. nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (abrogata prin O.U.G. nr.30/2007)
abrogă prevederile Legii nr. 40/1990, cu exceptia lit. b1 a pct. I al art. 17 si art. 211


Joi, 08 decembrie 2022, 12:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.