LEGE nr.333 din 8 iulie 2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.333 din 8 iulie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 295/2002
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intra în vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Parte I
Publicare: M.Of. nr. 525/22 iul. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 189/18 mar. 2014
Functie activa:
Abrogă: L. nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
- la 22 octombrie 2003
totodata, abrogă:
L. nr.190/1998 pentru modificarea art. 16 alin. 2 din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
O.U.G. nr.161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
  H.G. nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
- la 22 octombrie 2003
totodata, abrogă:
H.G. nr.617/1997 pentru completarea Hotararii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
- la 22 octombrie 2003
H.G. nr.220/1998 pentru completarea Hotararii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.674/1998 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările și completările ulterioare
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.357/1999 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.674/1998 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr.708/1999 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.803/1999 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.829/1999 privind transmiterea în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului a unui teren, proprietate publică a statului
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.62/2000 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.86/2000 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.134/2000 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.185/2000 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.1.089/2000 pentru completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.935/2001 pentru completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.151/2002 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.333/2002 pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
la 22 octombrie 2003
H.G. nr.712/2002 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
H.G. nr.902/2002 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
H.G. nr.1.059/2002 pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
H.G. nr.1.595/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
H.G. nr.112/2003 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
H.G. nr.158/2003 pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
H.G. nr.720/2003 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
H.G. nr.812/2003 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
  H.G. nr.889/1999 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
odată cu H.G. nr.523/1997
  H.G. nr.438/2002 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
Trimitere la: L. nr.26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului gardienilor publici
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.469/2003 pentru promulgarea Legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Modificată: O.U.G. nr.16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
modifică art. 20 alin. (10), art. 39 lit.a), art. 70; introduce alin. (3) la art. 40
  L. nr.151/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- aproba cu modificari O.U.G. nr. 16/2005
  L. nr.9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- modifică art.16, art.17, art.18 alin.(2)-(5), art.55 lit. a), art.59, art.61 lit. a) -c); abrogă art. 18 alin. (6)-(10), art. 19
  L. nr.40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- modifică art. 20 alin. (1), alin. (4) lit. b), alin. (6) partea introductivă, titlul cap. III, art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 34 alin. (1) și (3), art. 40, art. 41, art. 45 alin. (2), art. 56 lit. a) și e), art. 60 lit. b), g) și h), art. 61 lit. c), art. 63 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 63 alin. (2), art. 69; introduce alin. (4) la art. 34, art. 411, alin. (2) la art. 61, alin. (31) la art. 63;
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 58, art. 59
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 48 lit. d) și i), art. 50 alin. (1) lit. e)
Republicare: M.Of. nr. 189/18 mar. 2014
Modificată: L. nr.56/2015 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- introduce alin. (4) la art. 24
  L. nr.257/2015 pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- modifică art. 7 alin. (5)
  O.G. nr.34/2022 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
- modifică art. 6 alin. (1) si (3); introduce alin. (41) si (42) la art. 5 si alin. (11) si (12) la art. 7


Marți, 21 martie 2023, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.