LEGE nr.358 din 11 iulie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.358 din 11 iulie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 233/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 530/23 iul. 2003 text
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
modifică art. 7 alin. (2) lit. b), art.7 alin. (3) partea introductiva si lit. a), art. 10 alin. (4), art. 12, art.16 alin. (2), art.22 alin. (1) lit. b), art.23 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 38, art. 39, art.40 alin. (2), art.41 alin. (3) lit. c), art.55 alin. (1) lit. c), art. 57 alin. (2) si (3), art.59, art.65 alin. (1), art. 68 alin. (2), art.93 alin. (2) si (3), art. 94 alin. (2) partea introductiva si lit. e), art. 94 alin. (4), art. 95 alin. (1), art. 96 alin. (1), art. 97 alin. (2) si (3), art. 101 alin. (1), art. 107 alin. (2), art. 126, art. 133 alin. (1), art. 140 lit. b), art. 151 alin. (1), art. 153, art. 162 alin. (3), art. 183 alin. (23), art. 191 alin. (2), art. 193, art. 198 alin. (1), denumirea titlului XII, art. 203 alin.(2), art. 212 alin. (2), art. 218; introduce alin. (4) la art. 7, alin. (11) si alin. (3) la art. 19, alin. (2) la art. 63, alin. (21) la art. 93, alin. (5) la art. 116, alin. (4) la art. 131, alin. (2) la art. 136, art. 1991; abrogă art.7 alin. (1) lit. f)
Modifică: O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
aprobă O.G. nr. 39/2003 si înlocuiește textul de la trimiteri
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
aprobă O.G. nr. 39/2003 si înlocuiește textul de la trimiteri
Trimitere la: O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O.G. nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O. nr.2.690/1998 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și de depunere a declarațiilor de impozite și taxe
  L. nr.64/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O.G. nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 și 1994
  H.G. nr.886/1999 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.168/2003)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.502/2003 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale
Abrogată: O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
odata cu:
O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale


Vineri, 09 decembrie 2022, 08:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.