LEGE nr.42 din 18 decembrie 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.42 din 18 decembrie 1990
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 147/19 dec. 1990 text
Republicare: M.Of. nr. 146/13 iul. 1991
  M.Of. nr. 204/21 aug. 1992
  M.Of. nr. 198/23 aug. 1996 text
Rectificare: M.Of. nr. 8/24 ian. 1997
Functie activa:
Abrogă: D.-L. nr.76/1990 privind stabilirea unor pensii minime pentru ranitii și urmasii celor decedati in timpul revolutiei
Modifică: D.-L. nr.124/1990 privind instituirea "Fondului Libertatea"
completează consiliul de administrație
  H.G. nr.1.065/1990 privind gratuitatile și reducerile de tarife pentru calatoria cu mijloacele de transport feroviare și auto acordate invalizilor și veteranilor de razboi, pensionarilor invalizi ca urmare a participarii la Revolutia din Decembrie 1989, vaduvelor de razboi și vaduvelor celor cazuti in revolutie (abrogat prin L. nr.44/1994)
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.43/1991 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum și ranitilor din timpul Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
Republicare: M.Of. nr. 146/13 iul. 1991
Modificată: L. nr.93/1992 pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum și ranitilor din timpul Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
Republicare: M.Of. nr. 204/21 aug. 1992
Modificată: O.G. nr.17/1995 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
  L. nr.30/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16 - 22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum și celor care au participat direct, in perioada 16 - 25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  L. nr.70/1996 pentru modificarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
Republicare: M.Of. nr. 198/23 aug. 1996 text
Rectificare: M.Of. nr. 8/24 ian. 1997
Modificată: O.U.G. nr.42/1997 cu privire la imbunatatirea protectiei sociale pentru persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca și pentru urmasii celor care au decedat, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei anticomuniste din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989 (abrogata prin O.U.G. nr.17/1999)
înlocuiește termenul de "pensie" cu "indemnizație reparatorie" și modifică unele cuantumuri
  O.U.G. nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurari sau de asistenta sociala și nivelul salariului de baza minim brut pe tara
modifică art. 12
  L. nr.209/1997 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.42/1997 cu privire la imbunatatirea protectiei sociale pentru persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca și pentru urmasii celor care au decedat, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei anticomuniste din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989 (abrogata prin O.U.G. nr.17/1999)
abrogă art. 9 și 13
Referită de: H.G. nr.644/1998 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n) din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată
Modificată: H.G. nr.116/1999 HOTARARE privind actualizarea limitei creditelor bancare acordate pentru investitii cu caracter productiv, prevazute de Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 (abrogat prin L. nr.341/2004)
modifică art. 10 lit. s
  O.U.G. nr.17/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
modifică art. 10 alin. (1), art. 11, art. 12; introduce art. 81 - 85, alin. (2) la art. 17
  O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
abrogă la 1 ian 2000 prevederile art. 11 alin. (2) referitoare la reducerea impozitului pe salarii (s-a făcut intervenția legislativă după textul republicat și neefectuată prin O.U.G. nr. 17/1999, în realitate era necesar să se facă trimitere la art. 11 alin. (3) lit. b)
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.184/1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
modifică art. 5
  L. nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României
înlocuiește denumirea decorației "Medalia Revoluția Română din decembrie 1989" cu denumirea "Crucea Comemorativă a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989"
  L. nr.112/2000 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
modifică art. 81 alin. (2) și (3), art. 83, art. 84, art. 85 alin. (3), art. 10 alin. (1) lit. b, e și l, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (5); introduce alin. (21) la art. 81; abrogă art. 82
  O.U.G. nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata; respinsa prin L. nr.208/2002)
abrogă prevederile prevăzute la reducerea impozitului pe salarii de la art. 11 alin. (3) lit. b
Referită de: H.G. nr.1.197/2000 privind înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr.644/1998 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n) din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată
Modificată: H.G. nr.399/2002 privind actualizarea limitei creditelor bancare pentru investiții cu caracter productiv, prevăzută la art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 (abrogat prin L. nr.341/2004)
modifică art. 10 alin. (1) lit. s
  O.U.G. nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
încetează aplicabilitatea dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. n referitoare la scutirea de la plata taxelor vamale acordată la importul de autovehicule
Încetare aplicabilitate: O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
înceteaza aplicabilitatea scutirile de la plata taxelor vamale prevazute la art. 10 alin. (1) lit. n), pâna la 31 dec. 2003 inclusiv
Abrogată: L. nr.341/2004 LEGEA recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989


Luni, 22 aprilie 2024, 07:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.