HOTĂRÂRE nr.798 din 3 iulie 2003
privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.798 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 555/1 aug. 2003
Temei legal:
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
art. 5
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.176/2000 privind dispozitivele medicale (abrogata prin O.U.G. nr.2/2014)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.190/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale
Derogare de la: H.G. nr.497/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de funcționare a aparatelor electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice (abrogat prin H.G. nr.982/2007)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.929/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro
modifică art.10 alin.(1), art.61 alin.(1) și (2), art.68, anexa nr.10; introduce art.591, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art.69; abrogă alin.(3) al art.22, alin.(3) al art.31
  H.G. nr.657/2008 pentru modificarea art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro
- modifică art. 33
  H.G. nr.596/2012 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.1.184/2014 privind desființarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
- în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Sănătății" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale"; înlocuiește anexa nr. 10
Abrogat: O.U.G. nr.137/2022 Ordonantă de urgentă privind stabilirea cadrului institutional, precum si a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro si de abrogare a Directivei 98/79/CE si a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei
- cu exceptia art. 34—38, art. 39 alin. (2) lit. c), alin. (3) si (4), care se abrogă la 6 luni de la data publicării anuntului Comisiei Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la functionarea deplină a Eudamed, în conformitate cu prevederile art. 113 alin. (3) lit. f) din Regulament; cu exceptia art. 29 si art. 39 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), care se abrogă la 24 de luni de la data publicării anuntului prevăzut la lit. a).


Marți, 06 decembrie 2022, 05:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.