HOTĂRÂRE nr.828 din 10 iulie 2003
pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.828 din 10 iulie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Publicare: M.Of. nr. 569/7 aug. 2003
Temei legal:
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
art. 14 alin. (1) lit. b)
  O.G. nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători (abrogata prin L. nr.92/2007)
art. 11 alin. (2) si art. 22 alin. (3)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.109/2005, L. nr.102/2006)
  L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogat prin H.G. nr.168/2007)
  O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
  O.G. nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători (abrogata prin L. nr.92/2007)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției


Duminică, 23 iunie 2024, 01:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.