ORDIN nr.751 din 7 august 2003
al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" și al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.751 din 7 august 2003
Emitent: Ministerul Sănătății
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 576/12 aug. 2003
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică


Joi, 01 decembrie 2022, 02:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.