ORDIN nr.1.078 din 6 august 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.078 din 6 august 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 586/18 aug. 2003
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.223/1998 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni privind fuziunea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, precum și retragerea și/sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale
- la 18 sept. 2003
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  O.G. nr.26/1995 privind impozitul pe dividende
  L. nr.101/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1995 privind impozitul pe dividende
  O. nr.94/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  L. nr.314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale
  O.G. nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (abrogata prin L. nr.571/2003)
  O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
  H.G. nr.598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.376/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale și tratamentul fiscal al acestora


Luni, 30 ianuarie 2023, 00:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.