ORDIN nr.501 din 4 august 2003
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului inițial al surselor de poluare pentru mediul acvatic și apele subterane
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.501 din 4 august 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Publicare: M.Of. nr. 591/20 aug. 2003
Temei legal:
  L. nr.107/1996 Legea apelor
art. 110
  H.G. nr.118/2002 privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.351/2005)
art.1 alin. (3) si art. 4
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
art.3 alin. (1) lit. h)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.107/1996 Legea apelor
  H.G. nr.118/2002 privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.351/2005)


Joi, 09 februarie 2023, 10:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.