HOTĂRÂRE nr.926 din 14 august 2003
privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VII-a
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.926 din 14 august 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 602/25 aug. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
art. 51- 53, art.56
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a IV-a
modifică anexa nr. 1
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
  H.G. nr.816/1998 privind conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere
  H.G. nr.17/1999 privind închiderea definitivă și conservarea unor mine și cariere, etapa a II-a
  H.G. nr.632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea și valorificarea bunurilor reprezentând dependințe și anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului
  H.G. nr.720/1999 privind aprobarea programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a III-a
  H.G. nr.493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a IV-a
  O. nr.94/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  H.G. nr.602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a V-a
  O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  H.G. nr.898/2002 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a VI-a
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.997/2010 privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării postînchidere a stării de siguranță a obiectivului și a factorilor de mediu a unor mine și cariere, etapa a XI-a, și modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine și cariere
- înlocuiește anexa nr. 3


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 06:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.