ORDONANȚĂ nr.79 din 28 august 2003
privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.79 din 28 august 2003
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.529/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 597/2003
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 622/30 aug. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct.II.3
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
  H.G. nr.410/2002 privind structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.529/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
modifică art. 6.
Referită de: H.G. nr.1.510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogat prin H.G. nr.1.306/2007)
Modificată: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.2 lit.a), b) si d), art.3 alin.(3) lit.a), art.4 alin.(1), art.7 alin.(1) si (2), art.10 alin.(1), art.11; introduce alin.(4) la art.3, alin.(4) la art.10; abrogă art.8, art.9 alin.(1)
  O.G. nr.53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice
- modifică art. 3 alin. (3) și (4), art. 11; introduce lit. e) la art. 2 și alin. (5) la art. 3
  O.G. nr.12/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
- modifică art.1, art.2, titlul secțiunii a 2-a, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.9 alin.(2), art.10, art.11; introduce cap.II1 după art.10, art.111, art.112, art.113
dispune republicarea
  L. nr.205/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
- aprobă cu modificări O.G. nr. 12/2007 și modifică art. 111 alin. (2)
  O.G. nr.20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
- modifică art. 1, art. 2 lit. a), d), e) și f), art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 7, art. 10 alin. (3) și (4), art. 11 alin. (5) și (6), art. 111 alin. (2) și (7), art. 112 alin. (1); introduce alin. (6) la art. 3, art. 71, alin. (5) la art. 10, alin. (11), alin. (21), alin. (22) și alin. (7) la art. 11, alin. (21) la art. 112
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora


Joi, 20 iunie 2024, 05:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.