ORDONANȚĂ nr.89 din 28 august 2003
privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.89 din 28 august 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.8/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 500/2003
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 623/31 aug. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
art.69
  L. nr.249/2003 pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
art.1 pct.II.12
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară
  L. nr.127/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.8/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță
modifică titlul art.1, art.1, titlul art.2, art.2, art.3 alin.(1) si (2), titlul art.4, art.4, titlul art.5, art.5, titlul art.6, art.6, art.7 alin.(1) - (7) si (11), titlul art.8,art.8, titlul art.9, art.9 alin.(1) - (3), art.10 alin.(1) si (2), art.11 alin.(1), titlul art.12, art.12, art.13 alin.(1), (2), (5) si (6), titlul art.14, art.14,titlul art.15,art.15, art.16 alin.(1) si (3), art.17 alin.(1) si (5), titlul art.18, art.18, titlul art.19, art.19 alin.(1),(4) si (5),titlul art.20, art.20, art.21, art.22 alin.(1)-(4), (6) si (9), art.23, art.24 alin.(2), art.25 alin.(1), art.26 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(5), si alin.(6) partea introductiva, titlul art.27, art.27, art.28 alin.(2), art.29 alin.(1) si (2), art.30 alin.(3) partea introductiva si alin.(4)-(6) si (8), art.32 alin.(4), art.34 alin.(1) lit.a) si c), anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.3; introduce alin.(21) la art.10; abrogă art.34 alin.(1) lit.b)
dispune republicarea
Modificată: L. nr.55/2006 privind siguranța feroviară (abrogata prin O.U.G. nr.73/2019)
- modifică titlul, art. 30 alin. (3) lit. f); abrogă art. 32
  O.U.G. nr.62/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
- modifică art. 17 alin. (5); introduce lit. f) la art. 1 alin. (3), lit. r) la art. 2, alin. (7) și (8) la art. 13, alin. (11)-(16) la art. 30
  O.U.G. nr.21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere
- modifică în mod corespunzător
  L. nr.188/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 21/2011 și modifică art. 30, art. 31, art. 33, art. 34; introduce art. 311-314, art. 341, art. 342
Abrogată: L. nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european


Marți, 31 ianuarie 2023, 10:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.