ORDONANȚĂ nr.86 din 28 august 2003
privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.86 din 28 august 2003
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.609/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 499/2003
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 624/31 aug. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct.II.2
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila și a contabililor autorizati
modifică începând cu data de 1.01.2004 art. 14
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
repune în vigoare prevederile art. 30 alin. (2), art.31 alin. (5), art. 36 alin. (1), art. 144 lit. e) si f) si art. 148 lit. l) ca urmare a abrogării art. IV lit a) din L. nr. 232/2003
  O.G. nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogata prin O.G. nr.39/2015)
modifică art.3 alin. (1), art.8 alin. (1) lit.b) si alin. (2), art.9 alin.(2) - (4); introduce alin. (4) la art.3, alin. (5) la art.9.
dispune republicarea
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
repune în vigoare art. 32 alin. (1) si (2) ca urmare a abrogării art. IV litb) din L. nr. 232/2003
  O.U.G. nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
modifică în mod corespunzator ordonanta în sensul ca , începând cu data de 1 ian. 2004, nu se mai acorda înlesniri la plata obligatiilor bugetare; modifică art. 281 alin. (4); introduce alin. (3) la art. 25
dispune republicarea
  L. nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului (abrogata prin L. nr.507/2004)
modifică dispozitiile privitoare la înlesnirile de plata prevazute la alin. (1), (2), (3) si (4) ale art. 1
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art. 26 alin. (1) lit. b) si b1)
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
repune în vigoare art. 105, art.108 alin. (4) si art. 109 ca urmare a abrogării art. IV lit.c) din L. nr. 232/2003
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
modifică art. 73 alin. (2); abrogă art. 49 alin. (2); suspenda pâna la 31 dec. - modifică art. 73 alin. (2); abrogă art. 49 alin. (2); suspenda pâna la 31 dec. 2004 aplicarea prevederilor art. 49 alin. (3)
dispune republicarea
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
modifică art. 13 alin. (3), art.19 alin. (1), (2) si (3), art. 24
dispune republicarea
  O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
abrogă art. XV
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
repune în vigoare art. 9, art. 50 alin. (2), art.55 alin. (2) si (3) si art. 65 lit. a) si e) ca urmare a abrogării art.IV lit. d) din L. nr. 232/2003
  O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
modifică art.2 alin. (4) - (6); abrogă art. 3 alin. (1);
dispune republicarea
  O.U.G. nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului (abrogata prin L. nr.507/2004)
modifică art. II
  O.U.G. nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art. 8 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
abrogă lit.a), b), c) si d) ale art. IV
Trimitere la: L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.U.G. nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
  L. nr.521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor (abrogata prin L. nr.571/2003)
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă secț.2 a cap.I
Aprobată cu modificări: L. nr.609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglemetarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
modifică titlul ordonantei, titlul cap. I, cap. I cu : art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (5), art. 16 alin. (2), art. 22, art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1) si (4) , art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (1),cap. II art. II pct.5,cap.II art. V, cap. II art. IX, cap. II art. XI, anexa; introduce art. XI1.
Modificată: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică anexa
  O.G. nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
modifică art. 18 alin. (4)
  O.U.G. nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
abrogă art. V din sectiunea a 3-a a cap. II
  O.G. nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
abrogă secțiunea a 11-a "Reglementări privind emiterea scrisorilor de confort", art. XIII
  L. nr.97/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005
  O.U.G. nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free și duty-paid
abrogă art. 1-9
la data aderării României la Uniunea Europeană
  L. nr.141/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free și duty-paid
- respinge O.U.G. nr. 48/2006 și repune în vigoare art. 1-9
  O.U.G. nr.30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului național unic de plată a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
- introduce alin. (3) - (5) la art. 19
  O.G. nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
- modifică art. 18 alin. (4)
  O.U.G. nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 18 alin. (4), art. 21
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 18 alin. (4); introduce alin. (41) - (43) la art. 18
  O.U.G. nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 18 alin. (4), (41), (42) si (43); introduce alin. (6) la art. 18
  L. nr.223/2021 pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar
- modifică art. 4 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 18 alin. (41) si art. 21 alin. (1)
  L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  O.U.G. nr.23/2024 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru consolidarea capacitătii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, reorganizarea activitătii acesteia, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 18 alin. (41) si art. 21 alin. (1)


Duminică, 16 iunie 2024, 10:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.