ORDIN nr.119 din 8 septembrie 2003
al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea și educarea comercianților

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.119 din 8 septembrie 2003
Emitent: Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Publicare: M.Of. nr. 650/12 sep. 2003
Temei legal:
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
art.17 alin.(5), anexa nr.3/26/27
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
  O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
  L. nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogata prin L. nr.300/2004)
  H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
  H.G. nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților


Joi, 08 decembrie 2022, 09:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.