ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.85 din 25 septembrie 2003
pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.85 din 25 septembrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.602/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 665/2003
Publicare: M.Of. nr. 684/29 sep. 2003
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  H.G. nr.839/2003 pentru aprobarea Listei societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, din sectorul feroviar, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  O.G. nr.44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
Derogare de la: O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.602/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
modifică titlul, art. 1; Titlu nou: Ordonanta de urgenta pentru aprobărea continuarii procedurii de negociere competitiva si finalizare a încheierii contractului de mentenanta de material rulant feroviar pentru circulatia metroului, între Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti «Metrorex» - S.A. si Societatea Comerciala «ALSTOM Transport» - S.A


Vineri, 03 februarie 2023, 08:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.