ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.84 din 18 septembrie 2003
pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.84 din 18 septembrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.47/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 604/2003
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 694/3 oct. 2003 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.275/1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
totodata, abrogă:
H.G. nr.24/1994 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.1.275/1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
H.G. nr.276/1994 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1.275 / 8 decembrie 1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
H.G. nr.250/1997 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.1.275/1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
H.G. nr.612/1998 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.275/1990 privind înființarea Administrației Naționale a Drumurilor din România
Trimitere la: D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
  L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.81/1999 Legea datoriei publice (abrogata prin L. nr.313/2004)
  O.G. nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.470/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.47/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
modifică art.1, art.2, art.3, art.4 alin. (1) si (2), art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10 lit.a), art.11, art.12 alin. (1) si (4), art.14 alin. (1) si (3), anexa nr. 1, anexa nr. 2; introduce art.171, art. 19; abrogă art.10 lit.b)
dispune republicarea
Modificată: H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
  O.G. nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.37/2008)
- abrogă art.11 alin.(1)
  H.G. nr.1.044/2010 privind modificarea alin. (1) al art. 18 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
- modifică anexa nr. 1
  O.U.G. nr.26/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- modifică art. 11
  O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- sintagma "Ministerul Transporturilor și Infrastructurii" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine"
  L. nr.71/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- sintagma «ministrul transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine».
  L. nr.76/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
- modifică art. 3 alin. (7), art. 9 alin. (1); introduce art. 121
  O.U.G. nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma „ministrul transporturilor”
  O.U.G. nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (1), art. 3 alin. (7), art. 11 și art. 121 alin. (1), sintagma „Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A.” se înlocuiește cu sintagma „Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.”; introduce alin. (8)-(13) la art. 3 și alin. (8) la art. 121
  O.U.G. nr.83/2019 Ordonantă de urgentă privind completarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Natională a Drumurilor din România"
- introduce alin. (11) la art. 6
  L. nr.50/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si înfiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 55/2016 si modifică art. 121 alin. (1)
  L. nr.232/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2019 privind completarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Natională a Drumurilor din România"
- aprobă O.U.G. nr. 83/2019
  O.U.G. nr.136/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 15 alin. (3), art. 16 alin.(2) si (3), anexa nr. 1
  H.G. nr.451/2023 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Natională a Drumurilor din România"
- modifică anexa nr. 1: modifică art. 14 alin. (2), art. 18 alin. (1) si (4), art. 19 lit. b), l) si m) si art. 20 alin. (1) lit. c); introduce lit. t) la art. 19 si lit. g1 ) la art. 20; abrogă art. 14 alin. (5) lit. r)
  L. nr.288/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 136/2022
  H.G. nr.29/2024 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Natională a Drumurilor din România"
- modifică si completează anexa nr. 1:modifică art. 19 lit. o); introduce lit. o) la art. 14 alin. (4), lit. t) la art. 19


Duminică, 23 iunie 2024, 02:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.