ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.91 din 2 octombrie 2003
privind organizarea Gărzii Financiare
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.91 din 2 octombrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.132/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 741/2003
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 712/13 oct. 2003 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare (abrogata prin O.U.G. nr.94/2011)
abrogă secțiunea a 2-a a cap. II și art. 23
  H.G. nr.735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.1.574/2003)
preluare de catre Autoritatea Nationala de Control a activitatilor specifice activitatii privind Garda Financiara
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.29/1968 Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
  O.G. nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (abrogata prin O.G. nr.14/2007)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  L. nr.53/2003 Codul muncii
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.132/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare (abrogata prin O.U.G. nr.74/2013)
modifică art.1 alin. (3), art.3 alin. (2), art.5 alin. (1), art.7 lit.f), art.8 alin. (1), art.13 alin. (1), art.16 alin. (1)
Modificată: O.G. nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 alin. (2)-(4), art. 6 alin. (3), art. 10 alin. (2); abrogă art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 10 alin. (3) si (4), art. 18
  L. nr.154/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- aproba cu modificari O.G. nr. 8/2005 si modifica art. 3 alin. (2)
  O.U.G. nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
introduce alin.(11) la art.4
  O.U.G. nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
- modifică art. 1 alin. (1) și (3), art. 3 alin. (3) și (4), art. 4 alin. (11), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3) și (7), art. 7 lit. f)-h), art. 8 alin. (1); introduce art. 61, lit. o) și p) la art. 7
dispune republicarea
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 13
Abrogată: O.U.G. nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- la 90 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1)
Modificată: L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 4 alin. (11); introduce alin. (12) la art. 4


Marți, 28 mai 2024, 22:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.