ORDIN nr.1.395 din 9 octombrie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.395 din 9 octombrie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 737/22 oct. 2003
Temei legal:
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
art.11 alin. (1) lit. k) si alin. (3)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.816/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora
Trimitere la: H.G. nr.394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor (abrogat prin L. nr.449/2003)
  H.G. nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara și contabila și a normelor metodologice privind intocmirea și utilizarea acestora (abrogat prin H.G. nr.105/2009)
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)


Joi, 20 iunie 2024, 03:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.