HOTĂRÂRE nr.509 din 23 septembrie 1993
privind functionarea Academiei de Stiinte Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti"
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.509 din 23 septembrie 1993
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 247/15 oct. 1993 text
Functie activa:
Abrogă: H.C.M. nr.565/1970 privind aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Agricole si Silvice
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.42/1994 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.509/1993 și a Hotararii Guvernului nr.785/1992 (abrogat prin H.G. nr.1.180/2002)
modifică art.1, art.2 alin.(1), art.3, anexa devine anexa nr.1 și o modifică; introduce art.11, la art.2 alin.(3), la art.4 un nou alineat, art.41, anexa nr.2
  H.G. nr.940/1994 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.480/1994 privind organizarea și functionarea Ministerului Agriculturii și Alimentatiei (abrogat prin H.G. nr.390/1997)
abrogă parțial anexa nr.2
  H.G. nr.434/1995 privind infiintarea Centrului de Cercetare și Productie "Bios" Cluj-Napoca
modifică anexa nr.2
  H.G. nr.390/1997 privind organizarea și functionarea Ministerului Agriculturii și Alimentatiei (abrogat prin H.G. nr.6/1999)
modifică anexa nr.1
  H.G. nr.733/1997 pentru completarea obiectului de activitate al unitatilor de cercetare și de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei de Stiinte Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" (abrogat prin H.G. nr.1.180/2002)
modifică anexa nr.2
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art.1 pct.6 din H.G.nr.42/1994
  H.G. nr.620/1998 privind înființarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole "Horting" și a Societății Comerciale "Berser" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole"
modifică anexa nr.2
  H.G. nr.451/2002 privind înființarea Societății Comerciale "Institutul de Cercetări Alimentare" - S.A. prin reorganizarea Institutului de Chimie Alimentară București
abrogă poz. 14.94 din anexa nr. 2
Abrogat: H.G. nr.1.180/2002 privind aprobarea Statutului Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"


Vineri, 09 decembrie 2022, 18:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.