ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.105 din 24 octombrie 2003
privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.105 din 24 octombrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.41/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 672/2003
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 747/26 oct. 2003 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.443/1997 privind normele pentru stabilirea și plata alocatiei suplimentare, precum și masurile de aplicare a dispozitiilor Legii nr.119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
- la 1 ianuarie 2004
Modifică: L. nr.119/1997 privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii
se abrogă cu excepția art. 6
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  L. nr.119/1997 privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.41/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
introduce lit.c) si d) la art.30 alin.(1) si alin.(3) la art.30
Modificată: H.G. nr.1.763/2005 privind corectarea limitelor de venituri și indexarea cuantumului alocației familiale complementare și al alocației de susținere pentru familia monoparentală
- indexează cuantumul alocațiilor prevăzute la art. 2, 3, 7 și 8
  H.G. nr.4/2007 privind corectarea limitelor de venituri și indexarea cuantumului alocației familiale complementare și al alocației de susținere pentru familia monoparentală
- indexează cuntumurile alocațiilor prevăzute la art. 2,3,7 și 8
  H.G. nr.8/2008 privind corectarea limitelor de venituri și indexarea cuantumului alocației familiale complementare și al alocației de susținere pentru familia monoparentală
- indexează cuantumul alocațiilor prevăzute la art. 2, 3, 7 și 8
  L. nr.236/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
- modifică art. 2, art. 3, art. 7 și art. 8
  L. nr.161/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
- modifică art. 2, art. 7
Abrogată: L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei


Vineri, 03 februarie 2023, 09:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.