ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.107 din 24 octombrie 2003
pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.107 din 24 octombrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.598/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 674/2003
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 747/26 oct. 2003 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
abrogă prevederile referitoare la accidente de muncă și boli profesionale din cap. V "Alte drepturi de asigurări sociale"
la 1 ianuarie 2005
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
modifică art.1, art.3 lit.c), art.5, art.6, art.8, art.9 alin.(2), art.10, art.12, art.14, art.15 alin. (1), art.19 lit. d), art.20 alin. (1)- (3), art.22 alin. (2), art.25 alin. (1), art.26 alin. (2), art.28, art.34, art.35, art.37 alin. (3), art. 39, titlul sectiunii a 4-a a Cap. IV, art. 45, art.46, art.47, art.49, art. 52, art.53, art.60, art.62, art.63, art.68, art. 72, art.73, art.74, art. 76, art.79, art.80, art.92, art.96, art.99 alin. (3), art.101, art.102, art.106, art.111, art. 113, denumirea cap. IX, art.114, art.115, art. 116, art.117, art.118, art.119, art.124 alin. (1) lit a), b) si c), art.125 alin. (1), art. 127, art. 129 lit. a) si e), art. 135, art. 140, art.141; introduce art.541, art. 801, alin. (3) la art. 125, art. 1331, art. 1401; abrogă art.11, art.69, art.70, art.71, art.75, art.77, art.78, art.81, art.82, art.83, art.87, art.89, art.90, art.91, art.93, art.94, art.95, art.105, art.107, art.108, art.109, art. 112, art.120, art.134, art.136, art.137, art.138, art.139; înlocuiește sintagmele "Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale",respectiv "Fondul National", precum si "fondurile teritoriale de asigurare pentru accidentele de munca si boli profesionale" si "fondurile teritoriale" cu sintagmele "Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale", respectiv "CNPAS" si "casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale", respectiv "casele teritoriale de pensii"
dispune republicarea
  H.G. nr.737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.412/2005)
activitatile corespunzatoare functionarii si organizarii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si personalul aferent acestor activitati se preiau de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, la data modificării si completarii statutului acesteia
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.598/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
modifică art. I


Vineri, 03 februarie 2023, 08:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.