ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.115 din 24 octombrie 2003
privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.115 din 24 octombrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.560/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 669/2004
Publicare: M.Of. nr. 748/26 oct. 2003 text
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  O.U.G. nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială Roman" - S.A. Brașov
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.G. nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (abrogata prin L. nr.186/2013)
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  L. nr.490/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (abrogata prin L. nr.186/2013)
Derogare de la: L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
  H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.122/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
modifică art. 15 alin. (2), art.16, art.17, art.18, art.19, art.21; introduce art.131, art. 132, art.133, art. 171, art. 172, art. 173, art.211, art.212.
  L. nr.442/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
aprobă O.U.G. nr. 26/2004 si modifică art.23
  L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.5 alin. (1) lit.d), art.6 alin. (1) lit. c); introduce art.31, art.81, alin. (6)- (8) la art.12, alin. (2) la art.23, art.231, art.232
Aprobată cu modificări: L. nr.560/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
modifică art. 2 lit. b) ultima liniuta
Modificată: D.C.C. nr.341/2017 DECIZIA nr. 341 din 11 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" S A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 13 (termenul se împlinește la 2 septembrie 2017) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.341/2017 DECIZIA nr. 341 din 11 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" S A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
- art. 13


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 23:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.