ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.115 din 24 octombrie 2003
privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.338/2003 privind constituirea societății administrator al Parcului industrial "Roman" Brașov (abrogat prin H.G. nr.24/2004)
art. 10
  H.G. nr.24/2004 privind constituirea societății administrator al Parcului industrial "Roman" Brașov
art.10
  O. nr.701/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A. și ale art. 5 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) lit. b) și art. 7 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
art. 5 alin. (1) lit.b) si art. 6 alin. (1) lit. b)
  H.G. nr.1.019/2004 privind aprobarea delimitării zonei aferente Parcului industrial "PRO ROMAN" din cadrul platformei industriale a Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov
art.10


Vineri, 01 martie 2024, 13:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.