ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.116 din 24 octombrie 2003
privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.116 din 24 octombrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.270/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 249/2004
Publicare: M.Of. nr. 748/26 oct. 2003 text
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
  H.G. nr.528/1998 privind modul de acordare a împrumuturilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 unor agenți economici pentru acoperirea arieratelor către Compania Națională de Electricitate - S.A. și către Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A
  H.G. nr.1.283/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit intern contractat de Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara de la Banca Comercială Română - S.A.
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
Derogare de la: L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.270/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
modifică art.1 alin.(1) partea introductiva, art.2 partea introductiva; abrogă art.3
Modificată: O.G. nr.50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate
modifică art. 1 alin. (1) lit. b); introduce lit.c) la art.1 alin. (1)
  O.U.G. nr.92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
- modifica art.15


Joi, 08 decembrie 2022, 05:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.