ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.116 din 24 octombrie 2003
privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.701/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A. și ale art. 5 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) lit. b) și art. 7 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
art. 5 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) lit. b) si art. 7 alin. (1) lit. b)
  H.G. nr.966/2004 pentru stabilirea procedurii privind virarea sumei reprezentând prețul încasat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din vânzarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială "SIDERURGICA" - S.A. Hunedoara către Parcul industrial Hunedoara
art.15 alin.(2)
  H.G. nr.761/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2004 pentru stabilirea procedurii privind virarea sumei reprezentând prețul încasat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din vânzarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială "SIDERURGICA" - S.A. Hunedoara către Parcul industrial Hunedoara
art. 15 alin. (2)


Duminică, 04 decembrie 2022, 03:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.