ORDIN nr.820 din 17 octombrie 2003
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.820 din 17 octombrie 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Publicare: M.Of. nr. 763/30 oct. 2003
Temei legal:
  L. nr.107/1996 Legea apelor
art. 50, art. 52, art. 68 si art. 110
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.706/2001 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor
  O. nr.1.100/2001 al ministrului apelor și protecției mediului privind modificarea și completarea nr.706/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor
Trimitere la: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  L. nr.107/1996 Legea apelor
Functie pasiva:
Încetare aplicabilitate: O. nr.50/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor


Joi, 23 martie 2023, 07:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.