ORDIN nr.1.487 din 30 octombrie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.487 din 30 octombrie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 788/7 noi. 2003
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4
  O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
art. 25
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.266/1994 pentru aprobarea clasificatiei și a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe (abrogat prin H.G. nr.964/1998)
  O. nr.2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului (abrogat prin O. nr.1.753/2004)
  O.G. nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finantate integral din venituri extrabugetare (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O. nr.425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire și utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara și contabila, precum și a modelelor acestora (abrogat prin O. nr.1.850/2004)
  O. nr.1.591/1998 al ministrului finanțelor privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ și a normelor metodologice de utilizare a acestuia (abrogat prin O. nr.1.829/2003)
  L. nr.189/1998 privind finanțele publice locale
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  H.G. nr.964/1998 pentru aprobarea clasificației și a duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe (abrogat prin H.G. nr.2.139/2004)
  H.G. nr.983/1998 privind reevaluarea clădirilor, construcțiilor speciale și a terenurilor (abrogat prin H.G. nr.403/2000)
  H.G. nr.214/1999 privind activitățile de natură economică pentru care se calculează amortizarea mijloacelor fixe
  H.G. nr.1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
  L. nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
  O. nr.2.329/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ (abrogat prin O. nr.1.969/2007)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
  O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.117/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004
  O. nr.467/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2005
  O. nr.1.494/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice ce trebuie avute în vedere la întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la data de 30 septembrie 2005
Abrogat: O. nr.3.471/2008 al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice


Joi, 20 iunie 2024, 01:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.