DECIZIE nr.1.331/EN din 30 octombrie 2003
privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.1.331/EN din 30 octombrie 2003
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 789/10 noi. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
art.31 alin. (6)
  O.U.G. nr.79/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecție și Pază
art.38 alin. (1), (3) si (5), art.36 alin. (5) si art. 44 lit.i)
Functie activa:
Abrogă: Decizie nr.139/EN/2002 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
Trimitere la: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  O.G. nr.31/2002 privind serviciile poștale
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.642/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale
  L. nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
Functie pasiva:
Abrogat: Decizie nr.480/2010 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații


Marți, 03 octombrie 2023, 06:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.