ORDIN nr.1.426 din 14 octombrie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind constituirea, administrarea și utilizarea fondului de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturi interne și externe

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.426 din 14 octombrie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 802/14 noi. 2003
Temei legal:
  L. nr.81/1999 Legea datoriei publice (abrogata prin L. nr.313/2004)
art. 30, art. 40
  O.G. nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  H.G. nr.303/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  O.U.G. nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O. nr.1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  O.G. nr.14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe și a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (abrogata prin L. nr.440/2004)
  L. nr.81/1999 Legea datoriei publice (abrogata prin L. nr.313/2004)
  O. nr.1.631/1999 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.81/1999 (abrogat prin H.G. nr.2.415/2004)
  O.G. nr.12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă
  O.G. nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  H.G. nr.303/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  O.U.G. nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
  O. nr.580/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O.U.G. nr.42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.079/2006 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi


Miercuri, 29 mai 2024, 14:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.