LEGE nr.477 din 12 noiembrie 2003
privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.111/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale (abrogat prin H.G. nr.1.380/2009)
art.4 alin. (3)
  H.G. nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
art.52 alin.(2)
  H.G. nr.414/2004 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de priorități și alocare a resurselor pentru apărare
art.8
  H.G. nr.1.926/2004 privind dezafectarea unei capacității de producție de la Societatea Comercială "Uzina de Produse Speciale Făgăraș" - S.A.
art. 21
  O. nr.1.711/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea acțiunilor de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și întocmirea bugetului de stat pentru război
art. 39


Duminică, 23 iunie 2024, 15:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.