LEGEA nr.491 din 18 noiembrie 2003
plantelor medicinale și aromatice
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.491 din 18 noiembrie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 553/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Publicare: M.Of. nr. 844/26 noi. 2003
Republicare: M.Of. nr. 52/20 ian. 2011 text
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.108/2001 privind exploatațiile agricole (abrogata prin L. nr.37/2015)
  L. nr.166/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole (abrogata prin L. nr.37/2015)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.766/2003 privind promulgarea Legii plantelor medicinale și aromatice
Modificată: L. nr.239/2010 privind modificarea și completarea Legii plantelor medicinale și aromatice nr. 491/2003
- modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 alin. (1)-(3), (5), (6) și (7), art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12; introduce lit. h) la art. 1 alin. (2), alin. (51)-(53) la art. 3, alin. (8) la art. 3, art. 121; abrogă art. 5
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 52/20 ian. 2011 text
Modificată: O.G. nr.15/2011 pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului
- modifică art. 3 alin. (8); introduce alin. (81) la art. 3
  L. nr.207/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale șl aromatice, precum șl produsele stupului
- aprobă cu completări O.G. nr. 15/2011 și introduce alin. (101) la art. 3
  L. nr.258/2020 pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum si produsele stupului și pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- introduce lit. e1) la art. 1 alin. (2)


Vineri, 01 martie 2024, 18:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.