LEGEA nr.507 din 28 noiembrie 2003
bugetului de stat pe anul 2004
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.507 din 28 noiembrie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 639/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 853/2 dec. 2003
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
suspenda pâna la 31 decembrie 2004 aplicarea prevederilor art.41 alin. (1) referitoare la prima de concediu de odihna
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
suspenda aplicarea art.32 alin. (2) pâna la 31 decembrie 2004
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
prelungește termenele de la art. III. pâna la 31 decembrie 2004
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
suspenda pâna la 31 decembrie 2004 aplicarea prevederilor art.20 alin. (8) referitoare la prima de concediu de odihna
  O.U.G. nr.4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
modifică nr. maxim de posturi prevazut în anexa nr. 1Bb) si 2b)
Trimitere la: L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  L. nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  O.G. nr.7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  H.G. nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara și contabila și a normelor metodologice privind intocmirea și utilizarea acestora (abrogat prin H.G. nr.105/2009)
  L. nr.9/1998 privind compensatiile cetățenilor Români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria
  L. nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
  O.G. nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
  L. nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
  L. nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
  O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
  L. nr.125/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
  L. nr.261/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  H.G. nr.704/2002 privind organizarea și desfășurarea recensământului general agricol din România
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.G. nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
  L. nr.210/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  O.U.G. nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
  L. nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
  L. nr.321/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare
  O.U.G. nr.81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
  O.U.G. nr.111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.811/2003 privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2004
Modificată: O.U.G. nr.31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România"
modifică corespunzator
  O.U.G. nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
modifică anexa nr. 7b
  O.G. nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
modifică art.13 alin. (4) si (5), art.47 alin. (1); înlocuiește anexa nr. 10
  O.G. nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
modifică art.19 alin. (2), modifică si completează bugetul de stat pe anul 2004
  L. nr.476/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
aprobă O.G. nr. 91/2004
  L. nr.478/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
aprobă O.G. nr. 48/2004
  O.U.G. nr.96/2004 privind trecerea Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
modifică anexa nr. 5


Luni, 24 iunie 2024, 06:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.