ORDIN nr.1.644 din 21 noiembrie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.746/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
  O. nr.1.842/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind contribuțiile sociale (abrogat prin O. nr.281/2004)
  O. nr.24/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 și 26 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 (abrogat prin O. nr.27/2019)
  O. nr.246/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)
  O. nr.1.801/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare


Joi, 02 februarie 2023, 13:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.