LEGEA nr.519 din 3 decembrie 2003
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  O. nr.1.818/2003 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 și de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003
  O. nr.24/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 și 26 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 (abrogat prin O. nr.27/2019)
  O.U.G. nr.95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004


Marți, 06 decembrie 2022, 15:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.