DECIZIE nr.1.351/EN din 27 noiembrie 2003
privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.1.351/EN din 27 noiembrie 2003
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 885/12 dec. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.31/2002 privind serviciile poștale
art.6 alin. (2)
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
art.38 alin. (1), (3) si (5)
  O. nr.225/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Documentului de politică și strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poștale
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  O.G. nr.31/2002 privind serviciile poștale
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.642/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale
  O. nr.225/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Documentului de politică și strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poștale
Functie pasiva:
Abrogat: Decizie nr.3.442/2007 a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale


Marți, 28 noiembrie 2023, 21:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.