HOTĂRÂRE nr.1.353 din 18 noiembrie 2003
pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.353 din 18 noiembrie 2003
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 903/17 dec. 2003
Temei legal:
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
art. 14 alin. (1) lit. b)
  O.G. nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogata prin L. nr.241/2006)
art. 37
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogat prin H.G. nr.168/2007)
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
  O.G. nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogata prin L. nr.241/2006)
  H.G. nr.372/2002 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Ministerului de Interne
  H.G. nr.621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (abrogat prin H.G. nr.90/2006)
  L. nr.634/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogata prin L. nr.241/2006)
  H.G. nr.1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
Functie pasiva:
Abrogat: O.U.G. nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006


Duminică, 23 iunie 2024, 00:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.