ORDIN nr.191 din 9 decembrie 2003
al președintelui Agenției Naționale pentru Sport privind aprobarea Condițiilor minime pentru ocuparea funcției publice vacante de director executiv al direcției pentru sport județene, respectiv a municipiului București

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.191 din 9 decembrie 2003
Emitent: Agenția Națională pentru Sport
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 921/22 dec. 2003
Temei legal:
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.97/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Sport pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 191/2003 privind aprobarea Condițiilor minime pentru ocuparea funcției publice vacante de director executiv al direcției pentru sport județene, respectiv a municipiului București


Joi, 08 decembrie 2022, 08:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.